Skip to content

Over NieuwLicht

 

 

 

 

 

 

 

Een beeld zegt meer dan duizend woorden.

We nemen een groot deel van onze omgeving waar via de ogen. Zeventig procent van onze zintuiglijke receptoren zitten in de ogen. Dat maakt duidelijk waarom we makkelijk visuele informatie absorberen.

Wanneer een tekst vergezeld gaat van een beeld kijkt 85% van de mensen eerst naar het beeld, daarna naar de tekst. Beelden trekken mensen dus ‘de tekst in’.

Met een goed begrip van beeldtaal is het eenvoudiger de juiste keuzes te maken bij het uitvoeren of -besteden van fotografie opdrachten en zetten we nooit (meer) een willekeurig plaatje bij een tekst. Daar komt bij dat beeldtaal universeler is dan geschreven of gesproken taal.

 

Uniek, Eigen Wijs, Invoelend, Inspirerend.

NieuwLicht.net leidt op individuele basis personen op tot fotograaf. Centraal staan het talent en de ambitie van de deelnemer. Het accent ligt op de persoonlijke fotografische ontwikkeling. De opleiding is als een reis die de deelnemer maakt waardoor die anders naar zichzelf en de wereld gaat kijken en zich bewust wordt van de rol die de beeldcultuur in de maatschappij speelt. Het toetsen van jouw ambities en kwaliteiten aan de beroepspraktijk is een aspect dat in elke fase van de opleiding plaatsvindt. Intensieve participatie met het beroepsveld is een vast onderdeel zodat je tijdens de studie praktijkkennis en –ervaring opdoet. Daarnaast worden regelmatig gastdocenten uitgenodigd waardoor je kennis maakt met verschillende fotografische visies uit de beroepspraktijk.

De individuele route is essentieel voor het leertraject.